Test

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

24.10.2016, 11:46'de eklendi

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ

02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Enerji Verimliliği Kanunu" 7. Madde ve 1a1 fıkrası gereğince "Organize Sanayi Bölgelerinde, bölgedeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur."
25.10.2008 tarih ve 27035 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" 9. Madde ve 3. fıkrası gereğince "Yıllık toplam enerji tüketimi 1000 TEP'ten az olan endüstriyel işletmelere yönelik çalışmalar yapmak üzere, organize sanayi bölgelerinde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulur. Bu birimlerde enerji yöneticisi dışında en az 2 teknik eleman çalıştırılır." [ 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol)=11.630.000 kwh/yıl'dır. ]
Yukarıda bahsi geçen ilgili kanun ve yönetmelik gereğince Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü' nde 2011 yılında Enerji Yönetim Birimi oluşturulmuş, teknik elemanlar ilgili sertifikaları almaktadırlar.


OSTİM OSB içerisindeki endüstriyel işletmelerde enerji verimliliğinin artırılması ile dolaylı olarak ;

 1. Sera gazı emisyonunun azaltılması,
 2. Üretim maliyetlerinin düşmesi,
 3. Rekabet gücünün artması,
 4. İşletme gelirlerinin artması,
 5. Ürünlerin pazarlanabilirliğinin artması,
 6. Yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması hedeflenmektedir.

 

Ostim Organize Sanayi Bölgesindeki 1000 TEP'ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere Enerji Verimliliği Etüt Ölçümleri ve Sosyal Bilinçlendirme eğitimleri verilebilecektir.Tüm sanayicilerimizle görüşerek "Enerji verimliliği olarak tesislerinde ne yapılabilir" konusunda yardımcı olunacaktır.Sanayicilerimizi Ostim OSB Müdürlüğümüze bekliyoruz.

Enerji Yönetim Biriminde Sorumlu Personeller;

 • Turgut TUNÇ – Elektrik Mühendisi ............................................+90.312 385 50 90/1215
 • Muhammet Ali KÖK – Makine Mühendisi .................................+90.312 385 50 90/1210
 • Abdulkadir İNAN - Çevre Mühendisi ..........................................+90.312 385 50 90/1107
 • Pınar YALMAN - Yüksek Fizikçi...................................................+90.312 385 50 90/1413
 • Fevzi GÖKALP - Endüstri Mühendisi..........................................+90.312 385 50 90/1303
 • İdris DEMİR – Elektrik Teknikeri

Enerji Yönetim Birimi Enerji Verimliliği Ölçüm Cihazlarımız;

 1. Sıcaklık, bağıl nem, ısıl geçirgenlik katsayısı ölçüm cihazı
 2. Takometre
 3. Ses seviyesi ölçer
 4. Termal kamera
 5. İletkenlik ölçer
 6. Pens ampermetre
 7. Buhar kapanı test cihazı
 8. İnfrared sıcaklık ölçer
 9. Elektrik Enerji Analizörü
 10. Baca gazı analiz cihazı ve probu

Enerji Yönetim Birimi olarak faaliyet alanlarımız aşağıda sunulmuştur:

 • Elektrik Enerji Tüketim Analizi
 • Baca gazı analizi
 • Termal görüntüleme
 • Noktasal sıcaklık ölçümleri
 • Aydınlatma şiddeti ölçümü
 • Debi ölçümleri