İş ve Güç birliğinden Küresel Rekabete

28.11.2016, 15:49'de eklendi

Dünyanın sayılı üretim alanlarından biri olan OSTİM, kuruluşundaki vizyonunu geliştirerek bugün bölgesinde ve yakın coğrafyada örnek bir model haline gelmiştir. Yalnızca üretmekle kalmayıp farklı kulvarlara açılmış, yerli sanayinin milli bir kimlik kazanmasında öncü rol üstlenmiştir.

Merhum Cevat Dündar ve bir grup müteşebbisin 1967’de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek Türkiye’de “ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirmiştir.

1997 yılında OSB statüsü alarak altyapı ve üstyapı ile yönetim hizmetlerine hız veren OSTİM, bölgesel kalkınma modelleri ile sanayicimizin dışa açılmasına da öncülük etmiştir. Yetenek, bilgi ve tecrübenin simgeleşen ismi OSTİM artık ‘yerli ve milli marka’ hedefiyle Türk sanayine fikir veren, misyonunu ülke dışına taşıyan bir değerler zinciridir.

7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla faklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapı; geleceğe güvenle bakabilmenin, üretimin ve en önemlisi Türk insanının neleri başarabileceğinin başarılı bir örneğidir.

Faaliyetlerini sadece asli görevleriyle sınırlamayan, toplum yararı için projeler geliştiren OSTİM, işletmelerin yakın gelecekteki konumlarını önemsemiş, onların dış pazarlarda var olabilmeleri için stratejik adımlar atmıştır.

Bu stratejilerin kilometre taşlarından biri ise kümelenmelerdir. 6 farklı başlıktaki kümelenmelerle KOBİ’lere yeni ufuklar açan OSTİM, bunu sağladığı katma değerlerle de taçlandırmıştır. Firmalarının gerek ulusal gerekse uluslararası başarıları, sektörlerinde aranılan markalar olmaları bu ortak bakış açısının somut göstergeleri olmuştur.